Persondatapolitik

Information om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Du har krav på information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har efter persondataforordningen.

  1. Hvor Svært Kan Det Væres formål med at behandle oplysninger:

Vi indsamler, behandler personoplysninger om kunder og nyhedsbrevsmodtagere til brug for fakturering og pleje af den enkelte kundes og nyhedsbrevsmodtagers interesser.

Afgivelse af oplysninger og samtykke
Afgivelse af oplysninger ved køb eller tilmelding til nyhedsbrevene fra Hvor Svært Kan Det Være er et krav for at kunne modtage fakturaer og nyhedsbreve.

Dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, evt. postnummer, samt købsoplysninger, indgår i de data, vi gemmer.

2.Materiale og kommentarer som du selv har gjort offentligt tilgængeligt

Vi er ikke ansvarlig for det materiale eller kommentarer, som du lægger ud på vores sider og profiler på facebook, andres sociale medier og vores blogs.

Du alene indestår for rigtigheden i oplysningerne samt de ophavsretlige klareringer mv. .
Vi forbeholder os ret til at kunne fjerne materiale eller kommentarer helt eller delvist fra de fora, som vi administrerer.

3. Om tilbagekaldelse af samtykke til behandling af oplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger ved henvendelse til Hvor Svært Kan Det Være. Tilbagekaldelsen vil få virkning for fremtiden, og det kan betyde, at vi ikke er i stand til at have dig som kunde eller modtager af nyhedsbreve eller follower på de sociale medier

4. Ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig

Hvis du ønsker information om, hvilke oplysninger vi har registreret og behandler om dig, så kan du henvende dig til os. Det er muligt, at vi vil bede dig om at fremsende skriftlig dokumentation for at sikre din identitet. Vi vil besvare din henvendelse inden for en måned. Viser der sig at være fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, eller er de vildledende, vil vi rette dem efter din skriftlige anmodning. Du kan også anmode os om at få oplysninger begrænset eller slettet, såfremt du mener, at vores registrering eller behandling er for vidtgående.

5. Hvor længe beholder vi indsamlede oplysninger
Vi beholder indsamlede oplysninger, så længe de er relevante eller nødvendige for at opfylde forpligtelserne over for vores kunder eller nyhedsbrevmodtagere eller followers. Vi bevarer som udgangspunkt de fleste indsamlede oplysninger om dig, så længe du er kunde, ønsker at modtage nyhedsbrev eller er follower. Vi opdaterer kun oplysningerne, hvis vi får besked herom fra dig. Vi er således afhængig af din hjælp til at meddele os f.eks. nye kontaktoplysninger.

Henvendelse om behandling af dine oplysninger rettes til Hvor Svært Kan Det Være på mona@monahvid.dk